SYSTÉMOVÉ TECHNIKY

Ocitáme se a žijeme v systémech, které se neustále uspořádávají, s ohledem na svůj hodnotový řád a cíl. Každý systém má své zákonitosti. Rozeznávat tyto zákonitosti, znamená orientovat se a přesně komunikovat i spolupracovat. Z hlediska dějů je lineární pohled velmi omezený. Život sám se pohybuje spíše v kruzích a vlnách. Systémové techniky je ctí, následují a dokáží narovnat případně směr.

Síla systémových zákonitostí mě učí pokoře. 

 

NLP


Říká se: ,,Na počátku bylo slovo”. Slovo je alchymistické. Slovo je obraz. Je to také velmi silný nástroj. Slovo samo o sobě je neutrální a jeho síla spočívá v záměru, který jej nese. Udržet si záměr, je přímo závislé na umění přijímat - slyšet, cítit. Získávat i předávat informace, rozeznávat domněnky a komunikační kanály.
Výsledek komunikace je tedy otázkou flexibility.
Co, jak a s jakým záměrem říkáš?
Používejme slova přesně.

V magickém světě slov, se učím naslouchat.

 

HYPNÓZA


Hypnóza je vedení pozornosti. S tím je spojený trans. Výsledek transu je přímo ovlivněný zdroji. Buď jste něčeho zdrojem, nebo se spojujete se svými zdroji. Začátek sebeřízení je vést pozornost na pozornost. Každý z nás vytváříme svou vlastní subjektivní realitu. To, jak vnímáme, jednáme je otázkou rozhodnutí. Jaké hodnoty žijeme, ovlivňuje naše idetifikace a zdroje. Získat kontrolu nad vlastní pozorností, znamená získat hluboký vztah ke svému času i ostatním zdrojům.

S uměním vést pozornost, získávám spojení se skutečnou spiritualitou.

 

VOICE DIALOGUE


Voice dialogue je přímý kontakt s mnohými osobami, částmi, rolemi, časy, vzpomínkami, které v nás žijí.Toto spojení má okamžitý, hluboký účinek v porozumění si a uzdravování sebe. Laskavě a s úctou zviditelňuje naše vnitřní mechanismy. Skrze Voice dialog nacházíme opět naše zdroje, víc rozumíme sami sobě a prohlubujeme přátelství s naším vnitřním světem.

Skrze Voice dialog nacházím sebe.

 

MASÁŽ

 

Terapie dotekem, je moje srdeční záležitost. Tajemstvím snad všech technik doteku jsou principy čisté existence. Jsou dané a zachovávají život. Je s nimi spojena komunikační rovina, která je mi bližší než slovo. Je to řeč samotného organismu, je to úroveň předávání informací, spojená přímo s podvědomím, tedy s prostorem, který nás mnohonásobně převyšuje. Všechen svůj um používám k harmonizaci, spojení, otevření, uvolnění a stimulaci dotýkaných částí. Pro mě je to posvátný čas.

Masáže nabízím jen v komplexním spojení.


Při masážích se učím, co je energie, co můžu a co nemůžu ovlivnit.

 

Další nedílnou součástí mé práce je muzikoterapie, emoční trénink a kresba.