manipulace a vztahy


 Manipulace je přímé vzbuzovaní pocitu.

  Manipulujeme stále, s mnoha věcmi, (hrnek, auto, prostor..)
Známe manipulaci s negativní konotací, spojenou se vztahy.
Co je to? Jak se děje?


Tento druh manipulace je přímé vzbuzovaní pocitu:
Viny, strach, studu, zavislosti, vděčnosti, velikosti.
 Je to účinný nástroj k získání pozornosti.
Zaručeně jej prozradí výsledek interakce. Buď přinese pohyb vzájemnou radost, nebo iritaci. Bezmoc a moc.
Nedá se odsuzovat, dá se kritizovat, ale je to řešení.  Mě dává smysl informovat se o věcech a pohybech, které děláme.
Buďme bystřejší.
 

ZPĚT DO KAVÁRNY